Reducer forbrug af kød omkring 30% ville være til gavn for miljøet, fordi det ville bidrage til lavere CO2-udledninger (carbondioxid), ud over at forbedre sundheden hos mennesker, der ofte inkorporerer denne mad i deres kost end anbefalet.

Resultaterne af en undersøgelse, der er blevet offentliggjort i The Lancet De advarer om, at selv om vi formår at reducere den nuværende afhængighed af fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas), vil denne foranstaltning ikke være nok til at minimere CO2-udledningen til atmosfæren.

Hvis vi derimod tilføjer en reduktion på ca. en tredjedel i husdyrindustrien og forbruget af kødprodukter, vil befolkningens sundhed blive bedre, og emissionerne vil blive reduceret.

Data fra FAO (FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation) viser, at kødproduktionen er ansvarlig for ca. 18% af drivhusgasemissionerne.

Forskere forklarer, at det er vigtigt at etablere en global strategi for at opnå maksimale fordele ved begrænsning af produktion og forbrug af kød, og at i øjeblikket vil de klimatiske fordele opnås i lande med de højeste produktionsniveauer .

From Table to Able: Combating Disabling Diseases With Food (September 2019).