den tidevandsenergi Det falder inden for kategorien fornyelige energikilder og er ikke forurenende, men ikke alt der er relateret til det er gode nyheder. Det præsenterer også nogle besvær, blandt hvilke det konstateres, at:

  • Det ødelægger økosystemet. Dyre- og plantearter er påvirket af processen med at opnå kraftværkerne, selv forsvinder omkring disse anlæg og producerer også skift i havbunden. Det har også en negativ indvirkning på vandets kvalitet og saltholdighed.
  • Det har a negativ indvirkning på landskabet. De infrastrukturer, der udgør kraftværkerne til brug for tidevandsenergi, ændrer det naturlige miljø på grund af dets størrelse og udvidelse.
  • Opførelsen af ​​et tidevandskraftværk kræver initial vigtige økonomiske investeringer af milliarder euro. Det er store konstruktioner, der kræver en enorm mængde økonomiske og materielle ressourcer til at bygge dem.
  • Afhænger af tidernes omfang. Den mængde energi, der kan opnås, afhænger af havets bevægelse. Derfor er ikke alle geografiske regioner optimale for at opnå en god præstation af denne energikilde.

ULEMPER VED Å HA LITEN PIKK! (September 2019).