Europa-Kommissionen planlægger at revidere luftkvalitetspolitikken i år og skærpe den lovlige grænse for forurening efter at have modtaget en rapport udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på anmodning fra kommissæren for miljøet i Den Europæiske Union, Janez Potocnik, hvor dette agentur har analyseret virkningerne af luftforurening på borgernes sundhed.

I denne rapport afslører WHO, at visse patologier såsom arteriosklerose eller forstyrrelser i respirationssystemet hos børn samt diabetes og ændringer i kognitiv funktion og neuronal udvikling er relateret til forurening produceret af PM2.5 suspenderede partikler.

Mere end 80% af europæerne udsættes for suspenderede partikelniveauer over WHO's anbefalinger

Potocnik har udstedt en erklæring om, at han bad WHO om at gennemføre undersøgelsen, fordi EU's luftkvalitetspolitik bør baseres på videnskabelig dokumentation og tilføjer, at resultaterne af arbejdet viser, at det er nødvendigt at udvide foranstaltningerne til beskytte menneskers sundhed

I øjeblikket er over 80% af europæerne udsat for niveauer af suspenderede partikler over WHO's anbefalinger. I sin nye rapport, der offentliggøres fuldt ud om foråret, påpeger denne krop også en årsagsforening mellem PM2.5 partikler og dødelighed fra hjerte-kar-og respiratoriske sygdomme.

Subways Are for Sleeping / Only Johnny Knows / Colloquy 2: A Dissertation on Love (September 2019).