den elektricitet det er opnået fra tidevandsenergi det kræver store tekniske projekter. Vi taler om gigantiske turbiner, hvis bevægelse overfører sin kraft til elektriske generatorer, hvorigennem det distribueres i udlandet. Men selv om dette er det generelle koncept, er der tre forskellige metoder til at opnå tidevandsenergi der allerede er brugt i forskellige dele af verden. De er følgende:

  • Det mest anvendte er at bygge en dæmning ved havet indgange, såsom bugter, fjorde eller flodmundinger, som bevarer vand gennem et system af porte. I perioder med lavvande, hvor der er forskel i højden mellem den ene side og den anden af ​​diget, frigives vand gennem turbinerne, hvis rotation skaber energi.
  • En anden form for produktion er brugen af generatorer med propeller placeret under vandet, som roterer på grund af kraften i havstrømmene. De ligner vindmøller, men i dette tilfælde udnytter de den kinetiske energi (genereret af bevægelsen) af havet.
  • Endelig opnås tidevandsenergi gennem dæmninger af stor længde hvor der findes et stort antal turbiner. I dette tilfælde skabes der ingen agglomerationer af vand for derefter at frigive det som i dykkerne, men strømstrømmen bruges i den ene retning og den anden til at bevæge generatorernes propeller.

Lodret jordvarme til lavenergihus i Grindsted (September 2019).