Fra 0% til 33%

Rart at møde dig

Du accepterer dit fysiske udseende. Denne kendsgerning vil hjælpe dig til at føle dig mere sikker på dig selv. Selvfølgelig går øjet ikke til synd for overskydende.

Fra 33% op til 66%

Du accepterer dit udseende

Du er tilfreds med dig selv, selvom du gerne vil forbedre nogle aspekter af din fysik. Brug denne selvkritik til at forbedre og aldrig få dig til at føle dig dårlig. Det er fint, hvis det er muligt, at forbedre det, vi ikke kan lide.

Fra 66% til 100%

Du kan ikke lide noget

Der er ingen dårligere kritiker end sig selv. Hvis du ikke kan lide dig selv, hvordan skal du lide andre! Glem ikke at du er dit bedste introduktionsbrev og styrke dig selv!

IQ Option Deutsch | Erfahrung & Testbericht 2017 | IQ Options Erklärung (Oktober 2019).