En undersøgelse, hvis data blev opnået fra medicinsk journal The Lancet, viser, at den fælles anvendelse af kemoterapi og strålebehandling til behandling af hoved- og halskræft øger halveringstiden for disse patienter.

Når denne type kræft kun modtager strålebehandling som behandling, har den en gennemsnitlig overlevelse på 1,1 år sammenlignet med de 2,2 år, det ville have, hvis kemoterapi og strålebehandling blev brugt samtidig.

Denne undersøgelse blev udført i forskellige patientgrupper, hvilket indikerede, at kemoterapi administreret samtidig med strålebehandling faldt både dødsfrekvensen og kemoterapien modtaget hos patienter, der ikke blev behandlet kirurgisk.

I modsætning hertil har personer med kræft, der allerede har gennemgået kirurgi, ikke draget fordel af tilsætning af kemoterapi til traditionel behandling, hvilket er strålebehandling.

DDResponse - Meet the scientists (September 2019).