Som med voksne nyder børnene læsning og nydelse, især da det normalt er en form for kontakt med deres jævnaldrende eller en nær voksen, og det bliver en socialiseringstid for dem.

På den anden side historier øger børns fantasi og kreativitet, da de fortæller en række historier, der giver dem mulighed for at udvide deres mentale horisonter og lære at spille med deres egen fantasi. Derudover beskriver historierne også virkelige livshændelser, der giver et mere præcist kendskab til deres miljø og viser en række handlingsmønstre i forskellige situationer, hvilket hjælper udviklingen af ​​børns personlighed.

På sprogudviklingsniveau er læsning meget nyttig for børn, fordi det giver dem mulighed for at udvide deres ordforråd og erhverve sprogets grammatiske strukturer. For så vidt angår skrivning, takker man historierne, de sætter pris på to nødvendige træk til at lære at skrive: linearitet og directionality.

Historierne, der er en række handlinger, letter barnet til at styrke deres spatio-temporal strukturering fordi det lærer gennem en tredje person, som det ofte er identificeret (hovedpersonen), at aktivitetsforløbet har en sekventiel logik.

Hukommelse er et af de aspekter, der arbejdes med læsning og måske går ubemærket af voksne, som måske virker relativt ubetydelige. Evnen til at huske forskellige tegn og historier giver dog et betydeligt fremskridt i børnenes hukommelse, da de begynder at skabe deres første minder.

Autisme / Aspergers Syndrom, stress ved verden - og hvorfor "separationsangsten" er naturlig (Oktober 2019).