Elektriske ulykker er meget farlige både for offeret og den person, der hjælper, så det er meget vigtigt, at alle kender de nødvendige forholdsregler for at følge og hvad man ikke skal gøre i tilfælde af en elektrisk ulykke:

  • Angre aldrig den person, der lider af en elektrisk ulykke forårsaget af en højspændingsledning mere end seks meter.
  • Rør aldrig personen, hvis de stadig er i kontakt med elektricitet, meget mindre med bare hænder.
  • Anvend ikke salver, is, bandager eller salver til forbrændinger. Kun vand eller serum og rene klud eller gasbind.
  • Flyt ikke personen efter at have stoppet el, medmindre det er strengt nødvendigt, f.eks. Hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
  • Fjern ikke død hud fra forbrændinger, såvel som blærer, hvis den berørte person præsenterer dem.
  • Forlad aldrig offeret til ankomsten af ​​sundhedspersonale.

PRØVER DET FØRSTE GTA NOGENSINDE! *REKLAME* (Oktober 2019).